ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature entertainers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artyści cechy
  1. feature czasownik + entertainer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Covers usually feature famous actresses, singers and other female entertainers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo