"feature doors" — Słownik kolokacji angielskich

feature doors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drzwi cechy
  1. feature czasownik + door rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The refrigerator also features French doors, the largest of its kind on the market.

powered by  eTutor logo