"feature cowboys" — Słownik kolokacji angielskich

feature cowboys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kowboje cechy
  1. feature czasownik + cowboy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first rodeos as we know them in the United States came about a century later and often featured black cowboys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo