"feature companies" — Słownik kolokacji angielskich

feature companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółki cechy
  1. feature czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All of these products are featured throughout the movie, making it one of Disney's few films that feature real-world products and companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo