PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature clothing" — Słownik kolokacji angielskich

feature clothing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha odzież
  1. feature czasownik + clothing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ranch store featured staple groceries, clothing, supplies, and a place to pick up mail carried from the Ellsworth post office.

powered by  eTutor logo