BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature clothes" — Słownik kolokacji angielskich

feature clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubranie cechy
  1. feature czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Additionally, a variant figure was released that featured re-colored clothes and a goatee.

powered by  eTutor logo