ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature choirs" — Słownik kolokacji angielskich

feature choirs kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a choir
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chóry cechy
  1. feature czasownik + choir rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The final track on the record features a choir vocal in the chorus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo