"feature choir" — Słownik kolokacji angielskich

feature choir kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a choir
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chór cechy
  1. feature czasownik + choir rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The final track on the record features a choir vocal in the chorus.

powered by  eTutor logo