"feature cars" — Słownik kolokacji angielskich

feature cars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochody cechy
  1. feature czasownik + car rzeczownik
    Silna kolokacja

    Below is the list of cars featured on the series.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo