"feature brands" — Słownik kolokacji angielskich

feature brands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki cechy
  1. feature czasownik + brand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There will be very few props, but a lot of glass, with signs featuring brands or designer names.

powered by  eTutor logo