"feature bathrooms" — Słownik kolokacji angielskich

feature bathrooms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łazienki cechy
  1. feature czasownik + bathroom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some colleges and university coeducational dormitories also feature coeducational bathrooms.

powered by  eTutor logo