"feature bass" — Słownik kolokacji angielskich

feature bass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha bas
  1. feature czasownik + bass rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features a fade-intro, louder bass, and vocals that sound very distant.

powered by  eTutor logo