"feature band" — Słownik kolokacji angielskich

feature band kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the band
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół cechy
  1. feature czasownik + band rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The video features the band having a night party with their friends.

powered by  eTutor logo