"feature athletes" — Słownik kolokacji angielskich

feature athletes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sportowcy cechy
  1. feature czasownik + athlete rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The "Thank you Mom" campaign featured athletes and their mothers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo