"feature animals" — Słownik kolokacji angielskich

feature animals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwierzęta cechy
  1. feature czasownik + animal rzeczownik
    Silna kolokacja

    Although this is clearly a woolly weekend, the event will feature other animals as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo