ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature acts" — Słownik kolokacji angielskich

feature acts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akty cechy
  1. feature czasownik + act rzeczownik
    Silna kolokacja

    It also featured more nationally recognized acts than in previous years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo