"feature a restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature restaurants
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w restaurację
  1. feature czasownik + restaurant rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features nearly 200 stores, a large food court, and several restaurants.

powered by  eTutor logo