"feature a hero" — Słownik kolokacji angielskich

feature a hero kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj bohatera
  1. feature czasownik + hero rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Last week's pilot featured a hero with an alcohol problem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo