KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature a film" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature a film" po angielsku

rzeczownik
  1. film długometrażowy, film pełnometrażowy [policzalny]
    He needs to get money for his feature. (On musi zdobyć pieniądze na swój film długometrażowy.)
    It is her first role in a feature. (To jej pierwsza rola w filmie długometrażowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"feature a film" — Słownik kolokacji angielskich

feature a film kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature films
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj film
  1. feature czasownik + film rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show will feature 14 short films made over the last 29 years.

powered by  eTutor logo