PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Julia" — Słownik kolokacji angielskich

feature Julia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Julia
  1. feature czasownik + Julia rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features Julia in her basement apartment in Andy's house playing "an aging peroxide movie star with a lot of husbands," including the most current spouse, played by Richard Rheem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo