ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Jay-Z" — Słownik kolokacji angielskich

feature Jay-Z kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Jay-Z
  1. feature czasownik + Jay-z rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A third version featuring Jay-Z was included as a bonus track on Miss E..

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo