ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Hoot Gibson" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Pohukiwanie Gibson
  1. feature czasownik + gibson rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features Hoot Gibson in his first on-screen role.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo