"feature Bun B" — Słownik kolokacji angielskich

feature Bun B kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Bułka B
  1. feature czasownik + b rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He released a music video for a possible future single, "My Jewel", which features Bun B and Young Jeezy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo