ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"favourite sport" — Słownik kolokacji angielskich

favourite sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulubiony sport
  1. favourite przymiotnik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In England he tried boxing as well, but his favourite sport was riding.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo