"favorite beach" — Słownik kolokacji angielskich

favorite beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulubieniec plaża
  1. favorite przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What is everyone's favorite beach or coastal destination in the US?

    Podobne kolokacje: