KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"favor somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "favor somebody" po angielsku

czasownik
 1. faworyzować kogoś
  to treat someone better than you treat others
rzeczownik
 1. przysługa [COUNTABLE]
  Do me a favour, don't say anything to my mom. (Wyświadczcie mi przysługę, nie mówcie o niczym mojej mamie.)
  Tom, could I ask you a favour? (Tom, czy mógłbym poprosić cię o przysługę?)
  However, I hope to be able to return the favour in future. (Mam jednak nadzieję, że uda mi się odwzajemnić tę przysługę w przyszłości.)
  I have a favour to ask you. (Chciałbym cię poprosić o przysługę.)
 2. przychylność, faworyzowanie [UNCOUNTABLE]
  The jugde was clearly showing favor to one of the teams. (Sędzia wyraźnie okazywał przychylność w stosunku do jednej z drużyn.)
  przeciwieństwo: disfavour
 3. uznanie, względy [UNCOUNTABLE]
  My theory gained lots of favour among other scientists. (Moja teoria znalazła sporo uznania wśród pozostałych naukowców.)
  zobacz także: support

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. faworyzować, wyróżnić [TRANSITIVE]
  My parents have always favoured my little sister. (Moi rodzice zawsze faworyzowali moją młodszą siostrę.)
 2. upodobać sobie, preferować [TRANSITIVE]
  This make is favoured by most women. (Ta marka jest preferowana przez większość kobiet.)
  W tym znaczeniu "favour" najczęściej występuje w stronie biernej.
  link synonim: prefer
 3. poprzeć, sprzyjać, ułatwić [TRANSITIVE]
  Fortunately, natural selection favours advantageous variations. (Na szczęście selekcja naturalna sprzyja odmianom posiadającym przewagę.)
 4. przypominać (np. rodziców) old-fashioned [TRANSITIVE]
  She favours her mother a lot. (Ona bardzo przypomina swoją matkę.)
  link synonim: resemble

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo