"fastest woman" — Słownik kolokacji angielskich

fastest woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najszybsza kobieta
  1. fastest przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She's the fastest, wisest woman to run with the wolves in some time.

    Podobne kolokacje: