"fast woman" — Słownik kolokacji angielskich

fast woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka kobieta
  1. fast przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Twain seems to know more about the charms of fast women than he permits himself to put into his own books.

    Podobne kolokacje: