"fashion way" — Słownik kolokacji angielskich

fashion way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): modna droga
  1. fashion rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Since you are having the old fashion way of thinking, which is, Somalia is one country, believe me, just you are wasting time and effort, that means, you planned to fail.

    Podobne kolokacje: