"fashion news" — Słownik kolokacji angielskich

fashion news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): modne wiadomości
  1. fashion rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Clearly, it was the wrap that made the fashion news.

    Podobne kolokacje: