"fashion icon" — Słownik kolokacji angielskich

fashion icon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): modna ikona
  1. fashion rzeczownik + icon rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    God knows what he might have said of the recent efforts to turn him into a fashion icon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo