"farming family" — Słownik kolokacji angielskich

farming family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzina rolnicza
  1. farming rzeczownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was born on a farm, "at a time in the 20's when everybody came from a farming family."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo