"farmhouse window" — Słownik kolokacji angielskich

farmhouse window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno wiejskiego domu
  1. farmhouse rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He kept moving, the light in the farmhouse window fading away behind him.

    Podobne kolokacje: