"fantasy league" — Słownik kolokacji angielskich

fantasy league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga fantazjia
  1. fantasy rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many people use models to determine who to start in their fantasy leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo