"fantastic in" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczny w
  1. fantastic przymiotnik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was fantastic in the movie and just a hoot of a person.

    Podobne kolokacje: