"famous woman" — Słownik kolokacji angielskich

famous woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławna kobieta
  1. famous przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    He wrote many historical novels, particularly about famous women in history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo