"famous image" — Słownik kolokacji angielskich

famous image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławny obraz
  1. famous przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    It became one of the most famous images related to 9/11.

    Podobne kolokacje: