"famous celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

famous celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławna sława
  1. famous przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has also had the opportunity to interview a number of famous celebrities.

powered by  eTutor logo