"famous beach" — Słownik kolokacji angielskich

famous beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławna plaża
  1. famous przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The town is coastal and has a famous sandy beach.

    Podobne kolokacje: