"famous Book" — Słownik kolokacji angielskich

famous Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: famous book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławna Książka
  1. famous przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He left the world a legacy of many famous books.

    Podobne kolokacje: