"family picture" — Słownik kolokacji angielskich

family picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rodzinny
  1. family rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A picture of him and his family was on the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo