"famed beach" — Słownik kolokacji angielskich

famed beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słynna plaża
  1. famed przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The attraction was based on the pleasure piers of the past along Southern California's famed beaches such as Huntington Beach.

    Podobne kolokacje: