"faktyczny więzień" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "faktyczny więzień" po polsku

faktyczny więzień

rzeczownik
  1. virtual prisoner  

"faktyczny więzień" — Słownik kolokacji angielskich

virtual prisoner kolokacja
  1. virtual przymiotnik + prisoner rzeczownik = faktyczny więzień
    Zwykła kolokacja

    And many top American businessmen live as virtual prisoners of their own security.

powered by  eTutor logo