BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"facilitate trade" — Słownik kolokacji angielskich

facilitate trade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ułatw handel
  1. facilitate czasownik + trade rzeczownik
    Silna kolokacja

    In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade.

powered by  eTutor logo