ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fachowa pomoc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fachowa pomoc" po polsku

"fachowa pomoc" — Słownik kolokacji angielskich

professional help kolokacja
  1. professional przymiotnik + help rzeczownik = fachowa pomoc
    Bardzo silna kolokacja

    But she tried again in 1986, this time with professional help.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fachowa pomoc
  1. professional przymiotnik + assistance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The disorder often can be treated effectively without professional medical assistance.

powered by  eTutor logo