"fabric cover" — Słownik kolokacji angielskich

fabric cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiał nakrycie
  1. fabric rzeczownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wrapped in a rough fabric cover, it felt heavy for its weight but evenly balanced.

    Podobne kolokacje: