"eye-witness account" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eye-witness account" po angielsku

rzeczownik
  1. zeznanie świadka naocznego

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"eye-witness account" — Słownik kolokacji angielskich

eye-witness account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): relacja naocznego świadka
  1. eye-witness rzeczownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To do so I must read the eye-witness accounts of those who knew him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo