"eye watered" — Słownik kolokacji angielskich

eye watered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko roniło łzy
  1. water czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He coughed and rolled upright, blinking as his eyes burned and watered.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo