"eye vanishes" — Słownik kolokacji angielskich

eye vanishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko znika
  1. eye rzeczownik + vanish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nose, eyes, and forehead vanished into a wet red mist.

    Podobne kolokacje: