"eye twitching" — Słownik kolokacji angielskich

eye twitching kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye twitches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drżenie oczne
  1. eye rzeczownik + twitch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man's eye twitched again, then he lowered his head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo